شهر خود را انتخاب کنید:
arrows تهران

تماس با ما


:::  شرکت نوآوران ارتباط یاس شبکیه  :::

تهران خیابان آزادی خیابان حبیب اله خیابان قاسمی خیابان شهید حبیب زادگان کوی شهید حسینی زواره شماره 13

تلفن:   66020702 (21) 98+

پست الکترونیکی روابط عمومی :       info@yasyar.ir 

پست الکترونیکی پشتیبانی     :  support@yasyar.ir

 مدیر عامل : محمد میری

پست الکترونیک :info@yasyar.ir

 مسئول فنی سایت : یاشار راشدی